Select Page

Kelebihan Mengerjakan Umrah

Kelebihan Mengerjakan Umrah UMRAH TAKRIF DAN PENSYARIATANNYA Makna Umrah. Umrah dari sudut bahasa ialah ziarah. Apabila dkatakan; Si fulan melakukan umrah, maksudnya melakukan ziarah. Atau maksudnya, pergi ke tempat yang dimakmurkan. Dari sudut syarak bermaksud pergi...